Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PPHU Strażak Tomasz Bober,  informujemy, że:

1.    Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest PPHU Strażak Tomasz Bober z siedzibą przy ulicy Działkowej 9 w Szczytnie, 12-100 , tel. 89 6246502 adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Celem zbierania danych jest:
    a.    świadczenie usług w zakresie bhp i ppoż.
    b.    prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów
    c.    kontakt drogą elektroniczną
    d.    kontakt droga telefoniczną
    e.    realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).
3.    PPHU Strażak Tomasz Bober przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko data i miejsce urodzenia osoby lub osób uczestniczących w szkoleniach i kursach, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
4.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięciu lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2 niniejszej klauzuli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych w punkcie z niniejszej klauzuli.
6.    Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub w celu realizacji umowy.
7.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.