Elastycznie dostosowujemy się co do terminu szkolenia, które przeprowadzane jest w Państwa firmie.

 1. Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Szkolenia okresowe BHP dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (w formie seminarium lub e-learningu)
  • pracowników administracyjno – biurowych (w formie seminarium lub e-learningu)
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
  • pracowników służby BHP.

Jedną z polecanych przez nas metod szkolenia jest e-learning. Jest to świetna metoda, dzięki której szkolenie BHP może odbyć się na delegacji, w biurze czy nawet domu. W ramach e-learningu wykładowca czy instruktor nie musi być obecny co zmniejsza koszt szkolenia pracodawców, osób kierujących pracownikami czy też pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Cały proces odbywa się na odległość poprzez Internet lub przesyłki pocztowe pod stałym nadzorem i w kontakcie z opiekunem.

Oferujemy także cały szereg innych szkoleń z zakresu:

 • pierwszej pomocy (szkolenie praktyczne)
 • ochrony PPOŻ
 • ewakuacji oraz zwalczania pożarów (dla wyznaczonych przez pracodawcę osób)
 • metod instruktażu stanowiskowego
 • wiedzy niezbędnej ratownikom zakładowym

Dzięki naszym szkoleniom zapewniają Państwo sobie i swoim pracownikom wiedzę, która zagwarantuje bezpieczną pracę w Państwa przedsiębiorstwie oraz pozwoli prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia. Zarówno szkolenia praktyczne jak i teoretyczne podniosą poziom świadomości pracowników z zakresu BHP, pierwszej pomocy czy też postępowania w przypadku na przykład pożarów. Jest to wiedza, które w przyszłości z całą pewnością zaprocentuje w Państwa przedsiębiorstwie. Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych, ciekawie prowadzonych szkoleń BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy oraz z innego zakresu.