Nasza firma oferuje także szeroki zakres usług dodatkowych, takich jak:

 • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków
 • wyposażanie zakładów pracy w niezbędny sprzęt, taki jak:
 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • dokonywanie przeglądów sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie prób ewakuacji

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych.